Ho kadon kithe pehli var uddeya jahaj Daj vich uthde na kithon da rivaz Ho kadon kithe pehli var uddeya jahaj Daj vich uthde na kithon da rivaz